Loading...

Lønn HR

This post is also available in: flag enEnglish (Engelsk)

Lønn til rett tid

Lønn kan være et komplisert område, og det kan derfor være greit å sette bort lønn/HR til regnskapsfører.

Lønnen kjøres i forkant av ønsket utbetalingsdato (gjerne fast dato i måned), og det tas også inn evt. utlegg/reiseregninger. Vi sørger for at lønn utbetales til rett tid, og lovpålagte oppgaver sendes til det offentlige (A-melding, skattetrekk, arbeidsgiveravgift etc.). Om ønskelig kan lønn utbetales automatisk via regnskapssystemet og banken (etter godkjenning fra kunde).

Øvrige lønnstjenester/HR

Om behovet skulle oppstå, er vi behjelpelige med oppfølging av sykmelding, evt. innrapportering av lønnstatistikk til SSB, tjenestepensjon, forsikringer etc.

Vi tilbyr også enklere HR-tjenester på vegne av våre kunder. Det kan være hjelp med ansettelsesavtaler, lønnsforhandling med ansatte, rådgivning i forbindelse med arbeidsmiljø osv.

 • Lønnskjøring til ønsket tidspunkt
 • Utlegg/reiseregninger fra ansatte
 • Pensjon, OTP etc. samt øvrige forsikringer
 • Oppfølging av sykmelding, evt. sykepenger/refusjon
 • Bistand ift. personalmessige forhold (ansettelsesavtale etc.)
 • Rapportering til myndigheter (a-melding)
 • Betalingsformidling (remittering)

Trenger du en hjelp med lønn/HR?

Ta kontakt med RM Accounting i dag

 


RM Accounting AS

Vollsveien 9-11
1366 Lysaker

Kontakt

Telefonnummer: +47 40 04 37 10
E-post: post@rmaccounting.no
Org nr: 919 882 115

Medlem av

regnskapnorge

Følg oss

facebook   32x32 linkedin

© RM Accounting. Webdesign 2018-19 Web Norge
Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for RM Accounting med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

 • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
 • Gi deg relevant og tilpasset innhold
 • Måle og analysere trafikken på nettsidene

 

Privacy policy and cookies

This declaration applies to RM Accounting with associated websites.

What is a cookie and local storage of data?

When you visit our website different types of data is stored locally on your unit via your browser. This data could e.g. include user settings, information about how you surfed our website, which browser you used, and which ads that were shown.This type of “locally stored data” could be used to customize content and functions of services for you, thereby contributing to a better and more meaningful visit.Cookies do not contain directly identifiable data about you (such as name, address, telephone number etc.), instead the information regards your browser and the activity through it.

What do we use cookies and locally stored data for?

We use locally stored data to:

 • Deliver and customize our services to the unit and browser you use
 • Give you relevant and customized content
 • Measure and analyse traffic on the pages