Loading...

Aksjonærregisteroppgave

This post is also available in: flag enEnglish (Engelsk)

Aksjonærregisteroppgave – rapport til Aksjonærregisteret

Aksjonærregisteroppgaven er lovpålagt rapportering for aksjeselskap. Det kan bli alvorlige konsekvenser om denne ikke blir levert i tide, eller at den ikke blir fylt ut korrekt. Det ilegges store gebyrer ved forsinket levering. Samt at aksjonærer ikke får korrekt informasjon i sin selvangivelse, dersom aksjonærregisteroppgaven ikke er korrekt utfylt.

Korrekt informasjon – aksjonær og utbytte

Aksjonærregisteroppgaven sendes inn via vårt årsoppgjørsprogram, slik at korrekt informasjon om aksjonærer og eventuelt utbytte ajourføres fra år til år.

  • Rapportering til aksjonærregister
  • Rapportering av evt. endringer i aksjonærforhold/utbytte etc.

Trenger du hjelp med aksjonærregisteroppgaven?

Ta kontakt med RM Accounting i dag

 


RM Accounting AS

Vollsveien 9-11
1366 Lysaker

Kontakt

Telefonnummer: +47 40 04 37 10
E-post: post@rmaccounting.no
Org nr: 919 882 115

Medlem av

regnskapnorge

Følg oss

facebook   32x32 linkedin

© RM Accounting. Webdesign 2018-19 Web Norge
Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for RM Accounting med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

  • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
  • Gi deg relevant og tilpasset innhold
  • Måle og analysere trafikken på nettsidene

 

Privacy policy and cookies

This declaration applies to RM Accounting with associated websites.

What is a cookie and local storage of data?

When you visit our website different types of data is stored locally on your unit via your browser. This data could e.g. include user settings, information about how you surfed our website, which browser you used, and which ads that were shown.This type of “locally stored data” could be used to customize content and functions of services for you, thereby contributing to a better and more meaningful visit.Cookies do not contain directly identifiable data about you (such as name, address, telephone number etc.), instead the information regards your browser and the activity through it.

What do we use cookies and locally stored data for?

We use locally stored data to:

  • Deliver and customize our services to the unit and browser you use
  • Give you relevant and customized content
  • Measure and analyse traffic on the pages