Loading...

Det kan være lurt å gjøre seg noen tanker om hvilket regnskapssystem dere vil benytte til føring av regnskapet. Da er det viktig å tenke på om man ønsker nettbaserte systemer, hvor man har lett tilgang på oppdatert regnskap til en hver tid. Og om man ønsker å forenkle hverdagen med automatisk betaling av fakturaer (remittering).

Om man har kontantsalg, er det viktig å huske på de nye strengere kassesystemreglene som er i ferd med å implementeres. Det er da særdeles strenge krav til kontantomsetning og kassesystemene som benyttes.

Det kan også være lurt å gjøre seg noen tanker ift. hvordan man ønsker å gjøre det med lønn/utbytte etc. Det kan være forskjellig hva som er mest lønnsomt alt etter omfanget på selskapets inntjening.

Les mer på Altinns nettsider;

https://www.altinn.no/starte-og-drive/regnskap-og-revisjon/regnskap/krav-til-regnskapet/

 

Det er ikke krav til at ditt selskap må ha regnskapsfører. Imidlertid er det viktig å huske på at det er dere som har det fulle ansvar for at regnskapet er korrekt ført.


RM Accounting AS

Drammensveien 211
0281 Oslo

Kontakt

Telefonnummer: +47 40 04 37 10
E-post: post@rmaccounting.no
Org nr: 919 882 115

Medlem av

regnskapnorge

Følg oss

facebook   32x32 linkedin

© RM Accounting. Webdesign 2018-19 Web Norge
Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for RM Accounting med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

  • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
  • Gi deg relevant og tilpasset innhold
  • Måle og analysere trafikken på nettsidene

 

Privacy policy and cookies

This declaration applies to RM Accounting with associated websites.

What is a cookie and local storage of data?

When you visit our website different types of data is stored locally on your unit via your browser. This data could e.g. include user settings, information about how you surfed our website, which browser you used, and which ads that were shown.This type of “locally stored data” could be used to customize content and functions of services for you, thereby contributing to a better and more meaningful visit.Cookies do not contain directly identifiable data about you (such as name, address, telephone number etc.), instead the information regards your browser and the activity through it.

What do we use cookies and locally stored data for?

We use locally stored data to:

  • Deliver and customize our services to the unit and browser you use
  • Give you relevant and customized content
  • Measure and analyse traffic on the pages