Loading...

Internasjonale kunder 820px

This post is also available in: flag noNorsk bokmål (Norwegian Bokmål)

Accountant in Norway

We have extensive experience with foreign companies, and we will help you with startup of business in Norway, also with full-scale accounting and Annual Accounts/Tax report.

We provide all services for international companies with business in Norway. We will assist you with registration of a Private limited company (AS). You can read more about Private Limited company (AS) here:

Information about Private Limited company (AS) from Norwegian authorities

In some cases, it will be sufficient with a Norwegian registered foreign business enterprises (NUF). You can read more about NUF here:

Information about NUF from Norwegian authorities

Handling of employees

Regarding handling of employees, we can provide services for;

– Tax cards for emplyees, reporting to authorities, Tax Withholding, Employer’s national Insurance contributions etc.

After you are registered, you will in most cases need an accountant in Norway. We can provide the following accounting services to you:

 • Invoicing
 • Bookeeping
 • VAT-handling, reporting to authorities, etc.
 • Help with Norwegian customs/importing of goods
 • Payroll services/employees
 • Annual accounts
 • Tax return
 • Budgeting, cash flow etc.

Do you have a foreign company with activity in Norway, and you need a competent accountant?

Contact RM Accounting today


RM Accounting AS

Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Norway

Contact

E-mail: post@rmaccounting.no
VAT ID: 919 882 115

Member of

regnskapnorge

Follow us

32x32 facebook   32x32 linkedin

© RM Accounting. Webdesign 2018-19 Web Norge
Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for RM Accounting med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

 • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
 • Gi deg relevant og tilpasset innhold
 • Måle og analysere trafikken på nettsidene

 

Privacy policy and cookies

This declaration applies to RM Accounting with associated websites.

What is a cookie and local storage of data?

When you visit our website different types of data is stored locally on your unit via your browser. This data could e.g. include user settings, information about how you surfed our website, which browser you used, and which ads that were shown.This type of “locally stored data” could be used to customize content and functions of services for you, thereby contributing to a better and more meaningful visit.Cookies do not contain directly identifiable data about you (such as name, address, telephone number etc.), instead the information regards your browser and the activity through it.

What do we use cookies and locally stored data for?

We use locally stored data to:

 • Deliver and customize our services to the unit and browser you use
 • Give you relevant and customized content
 • Measure and analyse traffic on the pages