Loading...

tjenester

This post is also available in: flag noNorsk bokmål (Norwegian Bokmål)

Accounting

We provide accounting for your company in an efficient manner, and we use cloud-/webbased
Read more

Annual accounts/Tax return

The Annual Accounts/Tax return finalizes the accounting at the end of the year. Vi handle
Read more

Financial services

Throughout the economic cycle, you may become in need of assistance of financial services.
Read more

International companies

We have extensive experience with foreign companies, and we will help you with startup of
Read more

Payroll services/HR

Payroll services can be a complicated area, and it will often be a good solution to outsource
Read more

Shareholder register statement

The Shareholder register statement is statutory reporting for private limited companies. It can
Read more

Assistance with company structure

We provide assistance with startup of companies, as well as deregistration of companies. We
Read more

 


RM Accounting AS

Vollsveien 9-11
1366 Lysaker
Norway

Contact

E-mail: post@rmaccounting.no
VAT ID: 919 882 115

Member of

regnskapnorge

Follow us

32x32 facebook   32x32 linkedin

© RM Accounting. Webdesign 2018-19 Web Norge
Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for RM Accounting med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

  • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
  • Gi deg relevant og tilpasset innhold
  • Måle og analysere trafikken på nettsidene

 

Privacy policy and cookies

This declaration applies to RM Accounting with associated websites.

What is a cookie and local storage of data?

When you visit our website different types of data is stored locally on your unit via your browser. This data could e.g. include user settings, information about how you surfed our website, which browser you used, and which ads that were shown.This type of “locally stored data” could be used to customize content and functions of services for you, thereby contributing to a better and more meaningful visit.Cookies do not contain directly identifiable data about you (such as name, address, telephone number etc.), instead the information regards your browser and the activity through it.

What do we use cookies and locally stored data for?

We use locally stored data to:

  • Deliver and customize our services to the unit and browser you use
  • Give you relevant and customized content
  • Measure and analyse traffic on the pages